Help

  • De tijd klopt niet!?!
  • De getoonde tijd is de server-tijd, deze kan afwijken van de tijd ingesteld op je computer. De server-tijd ligt zo dicht mogelijk bij de echte tijd, een afwijking duidt dan ook meestal op een onjuist ingestelde klok op je computer.

    De server tijd is , jouw tijd is , de afwijking is ca. seconden.
  • Ik heb een suggestie, heb je daar wat aan?
  • Jazeker! Klik hier om je suggestie door te geven, en bedankt voor het meedenken!